מהדקים קנדיים

מהדקים קנדים
מק"ט תאור
8112 מהדק קנדי 10# נחושת
8113 מהדק קנדי 16# נחושת
8114 מהדק קנדי 25# נחושת
8115 מהדק קנדי 35# נחושת
8117 מהדק קנדי 50# נחושת
8118 מהדק קנדי 70# נחושת
8119 מהדק קנדי 95# נחושת
8120 מהדק קנדי 120# נחושת
8121 מהדק קנדי 185# נחושת
8121-1 מהדק קנדי 240# נחושת

נגישות