מקשרים

מקשרים
מק"ט תאור
5001 מקשר וו 3/8X70-90
5002 מקשר וו 3/8X110-150 מ"מ
5003 מקשר וו 1/2X80-100 מ"מ
5004 מקשר וו 1/2X120-160 מ"מ
5005 מקשר וו 1/2X210-240 מ"מ
5006 מקשר וו 5/8X80-100 מ"מ
5007 מקשר וו 5/8X120-160 מ"מ
5008 מקשר וו 5/8X210-240 מ"מ
5009 מקשר ח' 1/2 צר תעלה 44מ"מ
5010 מקשר ח' 1/2 צר תעלה 47מ"מ
5011 מקשר ח' 1/2 צר תעלה 52מ"מ
5012 מקשר ח' 1/2 צר תעלה 57מ"מ
5013 מקשר ח' 1/2 צר תעלה 62מ"מ
5014 מקשר ח' 1/2 צר תעלה 67מ"מ
5015 מקשר ח' 1/2 צר תעלה 72מ"מ
5016 מקשר ח' 1/2 רחב תעלה 70
5017 מקשר ח' 1/2 רחב תעלה 80
5018 מקשר ח' 1/2 רחב תעלה 100
5019 מקשר ח' 1/2 רחב תעלה 120
5020 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 44
5021 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 47
5022 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 52
5023 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 57
5024 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 62
5025 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 67
5026 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 72
5027 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 77
5028 מקשר ח' 5/8 צר תעלה 82
5029 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 70
5030 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 80
5031 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 100
5032 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 120
5033 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 140
5034 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 160
5035 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 180
5036 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 200
5037 מקשר ח' 5/8 רחב תעלה 220
5038 מקשר צולע 3/8 לב"ז 30
5039 מקשר צולע 5/8 לב"ז 60
5040 מקשר צולע 5/8 לב"ז 70
5041 מקשר צולע 5/8 לב"ז 90
5042 מקשר צולע 5/8 לב"ז 80
5043 מקשר צולע 5/8 לב"ז 100
5044 מקשר צולע 5/8 לב"ז 120
5045 מקשר עגול "1/2X"1/2 2
5046 מקשר עגול 160X"5/8
5047 מקשר עגול 185X"5/8
5048 מקשר עגול 220X"5/8
5049 מקשר עגול 225X"5/8
5050 מקשר עגול 400X"5/8
5051 מקשר לרשת 300X"5/8
5052 מקשר רשת הגנה 200X"5/8
5053 מקשר רשת הגנה 115X"5/8
5054 מקשר מבדדי מתיחה מפותל
5055 מקשר סיך הברגה ½ דגם בזק
זרועות תמיכה כבדה לקיר
מק"ט תאור
5100 זרוע תמיכה 100 מ"מ
5101 זרוע תמיכה 200 מ"מ
5102 זרוע תמיכה 300 מ"מ
5103 זרוע תמיכה 400 מ"מ
5104 זרוע תמיכה 500 מ"מ
5105 זרוע תמיכה 600 מ"מ

נגישות