נעלי כבל נחושת רגילים

נעלי כבל נחושת רגילים
מק"ט תאור
8009 נעל כבל נח' 6# קדח 5.2 מ"מ
8010 נעל כבל נח' 6# קדח 6.5 מ"מ
8011 נעל כבל נח' 6# קדח 8.5 מ"מ
8012 נעל כבל נח' 10# קדח 6.5 מ"מ
8013 נעל כבל נח' 10# קדח 8.5 מ"מ
8014 נעל כבל נח' 16# קדח 6.5 מ"מ
8015 נעל כבל נח' 16# קדח 8.5 מ"מ
8016 נעל כבל נח' 16# קדח 10.5 מ"מ
8017 נעל כבל נח' 25# קדח 8.5 מ"מ
8018 נעל כבל נח' 25# קדח 6.5 מ"מ
8019 נעל כבל נח' 25# קדח 10.5 מ"מ
8020 נעל כבל נח' 35# קדח 6.5 מ"מ
8021 נעל כבל נח' 35# קדח 8.5 מ"מ
8022 נעל כבל נח' 35# קדח 10.5 מ"מ
8023 נעל כבל נח' 50# קדח 8.5 מ"מ
8024 נעל כבל נח' 50# קדח 10.5 מ"מ
8025 נעל כבל נח' 50# קדח 13.5 מ"מ
8026 נעל כבל נח' 70# קדח 8.5 מ"מ
8027 נעל כבל נח' 70# קדח 10.5 מ"מ
8028 נעל כבל נח' 70# קדח 13.5 מ"מ
8029 נעל כבל נח' 95# קדח 10.5 מ"מ
8030 נעל כבל נח' 95# קדח 10.5 מ"מ
8031 נעל כבל נח' 95# קדח 16.5  מ"מ
8032 נעל כבל נח' 120# קדח 10.5 מ"מ
8033 נעל כבל נח' 120# קדח 13.5 מ"מ
8034 נעל כבל נח' 120# קדח 16.5 מ"מ
8035 נעל כבל נח' 150# קדח 13.5 מ"מ
8036 נעל כבל נח' 150# קדח 16.5 מ"מ
8037 נעל כבל נח' 150# קדח 20.0 מ"מ
8038 נעל כבל נח' 185# קדח 13.5 מ"מ
8039 נעל כבל נח' 185# קדח 16.5  מ"מ
8040 נעל כבל נח' 185# קדח 20.0 מ"מ
8041 נעל כבל נח' 240# קדח 13.5 מ"מ
8042 נעל כבל נח' 240# קדח 16.5 מ"מ
8043 נעל כבל נח' 240# קדח 20.0 מ"מ

נגישות