נעלי כבל תקן DIN

נעלי כבל תקן DIN
מק"ט תאור
8068 נעל כבל תקן DIN 10# קדח 6
8069 נעל כבל תקן DIN 10# קדח 8.5
8070 נעל כבל תקן DIN 16# קדח 6
8071 נעל כבל תקן DIN  16# קדח 8.5
8071-1 נעל כבל תקן DIN 16# קדח 10
8072 נעל כבל תקן DIN  25# קדח 8.5
8073 נעל כבל תקן DIN  25# קדח 10
8074 נעל כבל תקן DIN  35# קדח 8.5
8075 נעל כבל תקן DIN  35# קדח 10
8076 על כבל תקן DIN  50# קדח 8.5
8077 נעל כבל תקן DIN  50# קדח 10
8078 נעל כבל תקן DIN  50# קדח 13
8079 נעל כבל תקן DIN  70# קדח 8.5
8080 נעל כבל תקן DIN  70# קדח 10
8081 נעל כבל תקן DIN  70# קדח 13
8082 נעל כבל תקן DIN  95# קדח 8.5
8083 נעל כבל תקן DIN  95# קדח 10
8084 נעל כבל תקן DIN  95# קדח 13
8085 נעל כבל תקן DIN  120# קדח 10
8086 נעל כבל תקן DIN  120# קדח 13
8087 נעל כבל תקן DIN  120# קדח 16
8088 נעל כבל תקן DIN 150# קדח 10
8089 נעל כבל תקן DIN  150# קדח 13
8090 נעל כבל תקן DIN  150# קדח 17
8091 נעל כבל תקן DIN  185# קדח 13
8092 נעל כבל תקן DIN  185# קדח 17
8093 נעל כבל תקן DIN  240# קדח 13
8094 נעל כבל תקן DIN  240# קדח 17
8095 נעל כבל תקן DIN  300# קדח 13
8096 נעל כבל תקן DIN  300# קדח 17
8097 נעל כבל תקן DIN  400# קדח 13
8098 נעל כבל תקן DIN  400# קדח 17

נגישות