פרופילים מנוקבים ומגולוונים

פרופיל שטוח 80X7
מק"ט תאור
4028-1 שטוח מנוקב 2X25
4029 שטוח מנוקב 3X25
4029-1 שטוח מנוקב 3X30
4029-2 שטוח מנוקב 3X40
פרופיל זוית מגולוון חריץ 80X7
מק"ט תאור
4004-1 זוית מנוקבת 2X25X25
4005 זוית מנוקבת 3X30X30 למטר
4005-1 זוית מנוקבת 3X60X60 למטר
4006 זוית מנוקבת 3X40X40 למטר
4006-1 זוית מנוקבת 3X50X50 למטר
זוית לפאנל
מק"ט תאור
9025 זווית לפאנל 1.25 מ"מ
9026 זווית 2*23*27
9027 פרופיל דופן סולם

 

פרופיל U מגולוון חריץ 80X7
מק"ט תאור
4007 פרופיל U מנוקב 2X12X40 למטר
4007-1 פרופיל U מנוקב 2X12X30 למטר
פרופיל Z מגולוון חריץ 80X7
מק"ט תאור
4008 פרופיל Z מנוקב 2X25X25 למטר
4009 פרופיל Z מנוקב 2X30X30 למטר
4009-1 פרופיל Z מנוקב 3X40X40 למטר
4009-2 פרופיל Z מנוקב 3X50X50 למטר
פרופיל זוית מגולוון חריץ 80X10
מק"ט תאור
4006-2 זוית 3X40X40 ניקוב "3/8
4006-3 זוית 3X50X50 ניקוב "3/8

נגישות