תעלות פח מחורצות + מכסים

תעלות פח מחורצות
מק"ט תאור
9401 תעלת פח מחורצת 0.8*60*50
9402 תעלת פח מחורצת 0.8*60*100
9403 תעלת פח מחורצת 0.8*60*200
9404 תעלת פח מחורצת 0.8*60*300
9405 תעלת פח מחורצת 1.0*60*100
9406 תעלת פח מחורצת 1.0*60*200
9407 תעלת פח מחורצת 1.0*60*300
9408 תעלת פח מחורצת 1.0*80*100
9409 תעלת פח מחורצת 1.0*80*200
9410 תעלת פח מחורצת 1.0*80*300
9411 תעלת פח מחורצת 1.0*80*400
9412 תעלת פח מחורצת 1.0*80*500
9413 תעלת פח מחורצת 1.0*80*600
9414 תעלת פח מחורצת 1.0*105*100
9415 תעלת פח מחורצת 1.0*105*200
9416 תעלת פח מחורצת 1.0*105*300
9417 תעלת פח מחורצת 1.0*105*400
9418 תעלת פח מחורצת 1.0*105*500
9419 תעלת פח מחורצת 1.0*105*600
מכסים לתעלות פח מחורצות
מק"ט תאור
9501 מכסה לתעלת פח מחורצת 0.8*50
9502 מכסה לתעלת פח מחורצת 0.8*100
9503 מכסה לתעלת פח מחורצת 0.8*200
9504 מכסה לתעלת פח מחורצת 0.8*300
9505 מכסה לתעלת פח מחורצת 1.0*100
9506 מכסה לתעלת פח מחורצת 1.0*200
9507 מכסה לתעלת פח מחורצת 1.0*300
9508 מכסה לתעלת פח מחורצת 1.0*400
9509 מכסה לתעלת פח מחורצת 1.0*500
9510 מכסה לתעלת פח מחורצת 1.0*600
תעלות פח עובי 0.8 ס"מ
מק"ט תאור
9200 0.8X40X40
9201 0.8X40X60
9202 0.8X60X60
9203 0.8X60X100
9204 0.8X60X120
9205 0.8X60X150
9206 0.8X100X100
9207 0.8X100X200
תעלות פח עובי 1.0 ס"מ
מק"ט תאור
9208 1.0X40X40
9209 1.0X40X60
9210 1.0X60X60
9211 1.0X60X100
9212 1.0X60X120
9213 1.0X60X150
9214 1.0X100X100
9215 1.0X100X200
9216 1.0X100X300
9217 1.0X100X400
9218 1.0X100X500
9219 1.0X100X600
תעלות פח עובי 1.5 ס"מ
מק"ט תאור
9220 1.5X100X200
9221 1.5X100X300
9222 1.5X100X400
9223 1.5X100X500
9224 1.5X100X600
9225 1.0X100X100
מכסים לתעלות פח עובי 0.8 מ"מ
מק"ט תאור
9301 0.8X40
9302 0.8X60
9303 0.8X120
9304 0.8X120
9305 0.8X150
9306 0.8X200
מכסים לתעלות פח עובי 1.0 מ"מ
מק"ט תאור
9307 1.0X40
9308 1.0X40X60
9309 1.0X60X60
9310 1.0X60X100
9311 1.0X60X120
9312 1.0X60X150
9313 1.0X100X100
9314 1.0X100X200
9315 1.0X100X300
9316 1.0X100X400
מכסים לתעלות פח עובי 1.5 מ"מ
מק"ט תאור
9317 1.5X200
9318 1.5X300
9319 1.5X400
9320 1.5X500
9321 1.5X600

 

נגישות